Túžbou rehoľnej sestry Ivy Kušíkovej je dať ľuďom posolstvo

O sedemdesiatdva minútovom dokumentárnom filme, zachytávajúcom krutý život rehoľných sestier v päťdesiatych rokoch, prišla na Kolégium Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity (UK KU) v Ružomberku porozprávať rehoľná sestra Ivica Kušíková.

     Súď ma a skúšaj, výrok z Knihy žalmov Starého zákona, je zároveň názov dokumentárneho filmu, ktorého režisérkou je rehoľná sestra Iva Kušíková. Diskusia o jej diele sa uskutočnila 26. novembra na treťom poschodí UK KU vo veľkej prednáškovej miestnosti.

     „Ja mám vždy takú túžbu, keď niečo robím, aby ten film dal človeku posolstvo,“ povedala o svojom dokumente rehoľná sestra Kušíková, patriaca do rehole Služobnice Ducha Svätého.

     Prednáška, ktorú si pripravila, sa týkala výroby a vzniku filmu, ktorý je zároveň aj jej doktorandský film. „Je dobré, keď robíte príbehy o tom, čo vám je blízke,“ poradila vysokoškolákom sestra Kušíková.

     Rozprávala tiež o práci, ktorú vykonáva ako misijná sestra a o svojom trojročnom tvorení dokumentu. Študenti mali možnosť pozrieť si krátke ukážky, na ktorých sestra Kušíková vysvetľovala, ako jej autorský film vznikol.

     Súď ma a skúšaj vyhral prvé miesto na medzinárodnom festivale Jeden svet v sekcii Slovenský dokumentárny film. „Mňa dojalo, že vyhral môj film a teším sa, že tento film pôjde do tridsiatich miest po Slovensku a toto posolstvo sa tam dostane,“ povedala o svojom diele Iva Kušíková.

     Autorský dokumentárny film Súď ma a skúšaj zachytáva osudy rehoľných sestier naplnených vierou, odhodlaním a hrdosťou. V dokumente sa spovedá  84 rehoľných sestier, ktoré prežili  exodus päťdesiatych rokov. Likvidácia ženských reholí sa uskutočnila pod názvom „Akcia R“, kde sestry na vlastnej koži  okúsili praktiky totalitného režimu. V Československu sa zničilo 56 ženských rehoľných spoločenstiev, 670 rehoľných domov a 11 896 rehoľných sestier deportovali na nútené práce.

     Témou filmu je presah minulosti do prítomnosti.  Film je plný autentických situácií, kedy sestry navštívili miesta, na ktorých boli v minulosti väznené. Štúdium a úprava fotiek do digitálnej podoby, ktoré sa následne použili vo filme, dodávajú dokumentu pravosť.

     Premiéra filmu sa uskutočnila 25. apríla 2013. Hlavným producentom filmu je Konferencia vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku v koprodukčnej spolupráci firmou AH produktion, s. r. o..

      Sestra Ivica Kušíková vyštudovala dokumentárny film na Univerzite v Bornemouth vo Veľkej Británii. V rokoch 2000 – 2003 prednášala na Univerzite Božieho Slova v Papui Novej Guinei. Neskôr pracovala na projekte Lux communication Moja misia a od roku 2007 pracuje ako dokumentaristka pre Konferenciu vyšších predstavených ženských reholí na Slovensku. Táto autorka viacerých dokumentárnych filmov je momentálne doktorandkou v ateliéri dokumentárnej tvorby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Alžbeta LadňákováPridaj komentár