TV Unica rozbieha relácie i novú web stránku

Názov študentskej internetovej televízie TV Unica si študenti Katolíckej univerzity vymysleli sami. Tento názov si zvolili pomocou hlasovania na sociálnej sieti Facebook.

Internetová televízia Katolíckej univerzity v Ružomberku TV Unica má pre študentov pripravené do Vianoc ešte dvoje Televízne noviny. Pripravujú ich študenti Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity a vychádzajú pravidelne každé dva týždne. Okrem Televíznych novín TV Unica pripravuje aj diskusnú reláciu Na slovíčko. „V podstate táto diskusná relácia je rozšírenie študentských znalostí. Vznikla preto, aby študenti nepracovali len na správach, čiže Televíznych novinách, ale aj na nejakej publicistickej relácii, aby si skúsili aj niečo iné. Preto sa študentov snažíme pomaličky rozbehnúť v tejto diskusnej relácii a zaviesť ich do pravidelnosti,“ povedal Peter Kravčák, odborný asistent na Katedre žurnalistiky.

Okrem diskusnej relácie TV Unica pripravila aj reláciu Filmshot. Táto relácia predstavuje filmové novinky, ktoré idú do kín. Predovšetkým do ružomberského kina Kultúra. Zobrazuje trailery tak, aby to bolo pre študentov zaujímavé. Vďaka tejto relácii študenti majú možnosť vidieť, čo je na filmovej scéne nové a kedy si tieto filmové novinky môžu pozrieť v kine Kultúra. „Zatiaľ sú tieto dve relácie občasníky. Nebudú vychádzať pravidelne. Pravidelnosť závisí od študentov, ako sa im to bude páčiť a ako sa to uchytí,“ poznamenal Kravčák.

V pláne je aj nová webová stránka, aby bolo jasné, že webové stránky Zumag, Pulz rádio a TV Unica patria pod katedru žurnalistiky. „Bude teda zvlášť stránka pre Zumag, pre Pulz rádio a pre TV Unica,“ dodal Kravčák.                                                                                   

Veronika GrečnárováPridaj komentár