Týždeň vedy a techniky na FF KU ponúkol pestrý program

Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúkla v rámci 13. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku prednášky z oblasti lingvistiky, filozofie či histórie.

S témou Pojem kritiky a spoločenskej vedy vystúpil Juraj Halas z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zobrazením klasického optického klamu sa pokúsil ilustrovať tému analogických prípadov v spoločenských vedách. „Chcel som priblížiť ako pojem kritiky súvisí so spoločenskými vedami a ako porozumieť výrazu kritická teória,“ priblížil Halas jadro svojho vystúpenia.

Juraj Halas z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Až dve prednášky o vojenskom umení si pre akademickú obec pripravil Volodymyr Hucul z Užhorodskej národnej univerzity. „Umenie je stále aktuálne, časy sa zmenili, ale umenie ostáva. Pre nás je dôležité, že vojna a zbrojná prevaha nie je niečo ďaleké a dávne. Je to stále aktuálna reč,“ povedal Volodymyr Hucul. „V rámci humanitných vied má miesto aj výskum vojenského umenia. Všetkým, čo človek vyprodukoval, sa treba zaoberať. Je to súčasť života a minulosti, ktorá je málo prebádaná. Dá sa povedať, že u nás je vojenské umenie prakticky nepoznané,“ doplnil vedúci katedry histórie Jaroslav Nemeš.

dav

Volodymyr Hucul z Užhorodskej národnej univerzity

Nedávne kodifikačné úpravy výnimiek z rytmického krátenia v kontraste s jazykovou praxou priblížil Ľubomír Kralčák z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Téma sa ukazuje ako aktuálna aj pre používateľov jazyka, ktorí neštudujú slovenčinu,“ myslí si profesor Kralčák, podľa ktorého je potrebné podporiť uplatňovanie pravidiel o rytmickom krátení a vyhnúť sa nepotrebným výnimkám. „Naša kodifikácia je až priveľmi pohyblivá,“ glosoval v úvode prednášky profesor Jozef Mlacek z katedry žurnalistiky.

Ľubomír Kralčák z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (vľavo), profesor Jozef Mlacek z katedry žurnalistiky (vpravo)

Odborné prednášky počas Týždňa vedy a techniky doplnilo podujatie „No Rocket Science“ Day, ktoré pripravila katedra anglického jazyka a literatúry, ako aj prezentácia reportážnej literatúry z dielne vydavateľstva Absynt.

Miriama Rybovičová, Martina Púpavová, Nikoleta Stikičová

Foto – autorkyPridaj komentár