Umelý život vo fuzzy systémoch a v umelých neurónových sieťach

Ružomberok 14 februára 2012- Jedným z vedeckých projektov na Katolíckej univerzite  (KU) bol aj Umelý život vo fuzzy systémoch a v umelých neurónových sieťach.

 

Podporujúcou inštitúciou projektu je VEGA- Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied. Oficiálna stránka pedagogickej fakulty poskytla informácie o samotnom projekte a o jeho riešiteľoch. Podľa zdroju bolo hlavným cieľom projektu  zameranie na výskum v oblasti informatiky  pri použití umelého života. Na stránke bola ďalej uvedená hlavná riešiteľka projektu Alica Kelemenová. Uverejnení boli aj riešitelia ako Igor Černák, Milan Lehotský a Roman Lieskovský, ktorí v projekte aplikovali  umelý život na riadenie a vyhľadávanie informácii. Pri aplikovaní použili hlavne fuzzy modely, neurónové siete, kolónie a iné metódy umelého života.

 

Začiatok projektu sa datuje od roku 2008 a ukončený bol v roku 2010. Okrem Katolíckej univerzity sa na projekte podieľali aj spoluriešiteľské inštitúcie ako Sliezská univerzita v Opave a Maďarská akadémia vied v Budapešti.

 Pridaj komentár