Umenie vo výchove

Dňa 23. novembra v priestoroch Katolíckej univerzity na Námestí Andreja Hlinku prebiehal prvý deň Konferencie ARS ET EDUCATIO II.

Okrem slávnostného otvorenia ho tvorili prezentácie odborných príspevkov z oblasti hudby a výtvarníctva v kontexte vzdelávania či predstavenie novej publikácie Katedry hudby. Podvečer sa konala vernisáž výstavy študentských prác s názvom Počítačová grafika. Expozícia pozostávala zo svojských diel študentov, vytvorených vektorovou grafikou a digitálnym spracovaním fotografií. Zaujímavý – odborne i umelecky ladený – deň zavŕšil Koncert doktorandov v Organovej sieni.

Organizátormi podujatia ARS ET EDUCATIO II. sú Katedra hudby, Katedra výtvarnej výchovy a Katedra predškolskej a elementárne pedagogiky Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Jej súčasťou sú príspevky tematicky zamerané na vplyv umenia vo vzdelávaní, jeho historický vývoj a špecifiká či jubilujúcich európskych hudobníkov a výtvarníkov. Medzi sprievodné podujatia tiež patria výtvarné a hudobné dielne. Konferencia potrvá do 25. novembra 2015.

Anna Patková

foto: autorkaPridaj komentár