UNIUM festival 2021: Literárna súťaž tentokrát bez prvého miesta

Druhý deň umeleckého festivalu UNIUM sa niesol aj v podaní básnikov. V poradí 6. ročník celoslovenskej literárnej súťaže v tvorbe poézie „Slávme to spoločne“ pozná mená ocenených.

RUŽOMBEROK, 28. októbra – Pôda Katolíckej univerzity v Ružomberku hostila premiérový ročník umeleckého festivalu UNIUM. Program trval od 26. do 28. októbra 2021. „Pred rokom sme si pripomenuli 20. výročie vzniku univerzity a súčasťou osláv a ďalšieho budovania identity akademickej tradície mal byť aj tento festival. Pre pandémiu sme ho museli o rok posunúť, ubrať z ambiciózneho programu, no nie zámeru poskytnúť akademickej, odbornej, ale aj laickej verejnosti priestor pre výtvarné či hudobné umenie, umenie práce so slovom či duchovné posilnenie,“ spresnil zámer organizovania festivalu pre stránku KU rektor univerzity Jaroslav Demko.

Literárna súťaž Slávme to spoločne.

Súčasťou umeleckého festivalu bol aj 6. ročník celoslovenskej literárnej súťaže v tvorbe poézie Slávme to spoločne. Súťaž sa konala v Univerzitnej knižnici KU. Hostia a súťažiaci sa mohli zúčastniť na vyhodnotení osobne, ale aj online.

V porote sedeli významní slovenskí autori poézie a kritici, literárni vedci a redaktori Ján Gavura, Mária Klopáková, Lenka Šafránová a Jana Juhásová. Súťaž otvoril hudobný hosť Dušan Havrila. Programom hostí sprevádzala Silvia Kaščáková, vysokoškolská učiteľka z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky na KU.

Do súťaže sa zapojili začiatočníci, ktorým porota pomohla odraziť sa vo svojej tvorbe ďalej.

„Medzi tým, ako niekto začína a ako pokračuje, či napokon končí môže byť veľký rozdiel. Táto súťaž je skôr o tom ako sa začína. Tieto začiatky nebudú vždy dokonalé, to je jasné, ale na druhej strane tiež treba povedať, že netreba to nejakým spôsobom ani vzdávať, ani úplne rezignovať, pretože je vždy priestor na to, aby sa človek zdokonaľoval. V žiadnej oblasti nie je taký priestor na zdokonaľovanie, ako práve pri umení,“ dodal Ján Gavura.

Súťaž sa niesla v duchu spomienky na Janka Silana. Témy súťažných básní boli voľné – mohli súvisieť s Jankom Silanom, ale nemuseli. Autori mali pri tvorbe literárnych diel slobodu výberu. Pôvodne bola súťaž určená pre študentov slovenských a českých škôl do 30 rokov, ktorí ešte nemajú vydané knižné literárne dielo. Tento ročník v pravidlách poľavil. „Doba je výnimočná a tak sme sa aj my zachovali výnimočne, a prijali sme každého človeka, ktorý sa do súťaže zapojil,“ odôvodnila Silvia Kaščáková.

Ocenení bolo niekoľko, porota udelila viac čestných uznaní, ale žiadne prvé miesto. Čestné uznanie a knižné výhry si odniesli študenti KU: Eva Kertysová, Terézia Vorčáková, Dušan Havrila, Zuzana Kuriaková a študent Univerzity Komenského v Bratislave Šimon Čižmár.

Druhé miesto získala študentka Prešovskej univerzity Zuzana Válenčínová. Tretie miesto si zaslúžil Jozef Horváth.

Následne po odovzdaní cien Silvia Kaščáková prečítala ukážky výherných básní, ku ktorým porota pridala svoj odborný komentár.

 Pridaj komentár