UPaC ponúka pôstne aktivity

Počas pôstu pripravilo Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtašáka v Ružomberku (UPaC) pre študentov pôstne činnosti.

Okrem každoročných pôstnych aktivít, ktorými sú krížové cesty, sv. omše a sviatosti zmierenia, tento rok UPaC chystá aj niečo špeciálne. „Zvláštnou aktivitou by boli myšlienky na zamyslenie a potom aj podnet na konanie,“ informuje otec Dušan Galica.  Dodáva, že celý program je možné sledovať na nástenkách UPaC v jednotlivých fakultách.

Pôst mnohí ľudia vo všeobecnosti chápu ako niečo, čo človeka o niečo uberá, ukracuje ho o niečo príjemné. O tom, že pôstne obdobie sa dá chápať aj v pozitívnom svetle hovorí otec Galica: „Pôstne obdobie nie je celkom radostné, no mohli by sme ho prirovnať k tehotenstvu. Aj počas tehotenstva môžu byť rôzne ťažkosti a problémy, no predsa tá radosť po pôrode a dieťa v náručí je naozaj krásne.“

Každý prežíva pôstne obdobie rôzne. Dobrou voľbou počas pôstu môže byť aj plnohodnotný film. „Odporučil by som možno nejaký film, ktorý mi pomôže v tej oblasti, ktorú chcem zmeniť, zošľachtiť v živote. Vhodné by bolo pozrieť si napríklad nejaký film o Pánovi Ježišovi a na druhom mieste možno nejaké filmy na zamyslenie a zastavenie sa,“ odporúča otec Galica. „V poslednom čase som videl film, ktorý môže každého obohatiť. Volá sa Zlodejka kníh. Takisto aj film Black. Má už síce asi 8 rokov, no pre tých, ktorí ho nevideli, určite odporúčam, “ dodal otec Galica.

 

V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstne obdobie začína Popolcovou stredou a končí Veľkým Piatkom. V kresťanstve má pôst význam pokánia, prípravy a očakávania. Je to čas, cez ktorý môžu kresťania prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a s blížnymi a dať si nejaké predsavzatie.Pridaj komentár