Utorky s hosťami budú pokračovať aj v letnom semestri

V predchádzajúcich dvoch akademických rokoch ponúkalo Kolégium KU intelektuálnu formáciu univerzitného spoločenstva na Katolíckej univerzite (KU). Táto aktivita dnes prebieha pod názvom Utorky s hosťami na KU. Zastrešuje ju rektor KU, Univerzitné a pastoračné centrum (UPaC) Jána Vojtaššáka a Kolégium KU.
Ružomberok- 11. Február-  Po úspešnom zimnom semestri budú utorky venované hosťom aj naďalej. Prvým hosťom, ktorý navštívi Katolícku univerzitu v Ružomberku bude Marek Šmíd, rektor Trnavskej univerzity. ,,Prednášky, prezentácie a diskusie s pozvanými osobnosťami z duchovného, kultúrneho, politického, a spoločenského života budú pokračovať aj v letnom semestri“ ,tvrdí Róbert Slotka, duchovný správca UPaC. Katolícka univerzita v letnom semestri  privíta osem hostí. Medzi pozvanými nechýbajú ani Stanislav Zvolenský či Marián Chovanec, biskupi Slovenska.

 Nezáujem zo strany študentov?

,, Prednášky ma nezaujímajú, možno keby prišli iní hostia“ tvrdí Peter, študent psychológie. ,,Neviem ani kedy a kde sa to začína a vôbec netuším či niečo také existuje“, uviedla Mária študentka histórie.

Utorky s hosťami sa uskutočnia počas prednáškového obdobia vždy v utorok o 16.16hod. v knižnici KU. Podujatie bude spočívať v prednáške v trvaní cca 40 minút. ,, Je dôležité aby boli študenti  informovaní o aktuálnych témach a hlavne aby sa nad tým mohli zamyslieť a uvažovať. Myslím, že práve biskupi nám majú, čo povedať“, tvrdí Róbert Slotka.
,, Pre mňa sú tieto stretnutia vždy veľkým zážitkom. Človek má šancu odhaliť to, čo je ukryté pod povrchom a hlavne má možnosť vytvoriť si názor“, uviedol Marek , študent filozofie.

Anna ZábojníkováPridaj komentár