V rebríčku ARRA 2012 si Katolícka univerzita polepšila

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zhotovila aktuálny rebríček fakúlt  slovenských vysokých škôl, ktorý sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu fakúlt za rok 2012.

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) a jej štyri fakulty boli hodnotené v skupine filozofické, pedagogické, teologické a  lekárske vedy.  V poradí už v deviatom hodnotení si polepšili oproti minulému roku Pedagogická fakulta a Fakulta zdravotníctva. Pedagogická fakulta KU s hodnotením 49,4  bodov skončila šiesta v poradí v skupine pedagogické vedy a v tabuľke si polepšia o dve miesta oproti ôsmemu miestu v minulom roku. Fakulta zdravotníctva KU s priemerným bodovým hodnotením 33,7 sa v skupine lekárske vedy posunula z minuloročného deviateho na siedme miesto v rebríčku.

Filozofická fakulta KU si svoje umiestnenie v skupine  fakúlt so zameraním na filozofické vedy udržala. S hodnotením 59.1 bodov potvrdila svoju minuloročnú štvrtú pozíciu. Najlepšie hodnotenie dosiahla v grantovej úspešnosti, čo je  spôsobené výrazným zvýšením zahraničných grantov, čím sa dramaticky navýšila referenčná hodnota s ktorou boli ostatné fakulty porovnávané. Teologická fakulta KU sa umiestnila v skupine teologické vedy na piatom mieste s 45,4 bodmi.

ARRA, ktorá minulý rok hodnotila 109 fakúlt, zaznamenala po prvýkrát v histórii menší počet  uchádzačov o vysoké školy, ako bol plánovaný počet prijatých. Predpokladá sa, že tento pokles bude pretrvávať do roku 2020.

ARRA je nezávislé občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004. Informácie zoraďuje do jednotlivých kategórií, napríklad vzdelávanie, záujem o štúdium, veda a výskum, doktorandské štúdiá a úspech získavania grantov. Cieľom výskumu je poskytnúť verejnosti, ale najmä uchádzačom o štúdium na vysokej škole všeobecne zrozumiteľné informácie o kvalite jednotlivých škôl a fakúlt.Pridaj komentár