V Ružomberku spromovalo 41 študentov

V Ružomberku 07.10.2014, boli promócie Filozofickej fakulty, kde študenti slávnostne ukončili svoje štúdium. Magisterský diplom si prebralo 13 študentov, zatiaľ čo pre bakalársky diplom si prišlo až 28 absolventov.

Absolventi Katolíckej univerzity v Ružomberku, si po svojich promócia prevzali pamätné diplomy Filozofickej fakulty. Pred začatím promócie, sme sa spýtali študentov, aké majú pocity. Zatiaľ, čo absolventi nepociťovali žiadny stres, absolventky sa báli aby nespadli s pódia pri preberaní diplomov. V úvode predniesli študenti svoj prejav, kde ďakovali profesorom že im odovzdali svoje vedomosti, a žiadali veľa síl v budúcom živote. Po promovaní predniesol svoj záverečný prejav František Trstenský, ktorý citoval slávneho Neila Armstronga a povedal: ,, Malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo.“ Neskôr sa vyjadril, že tento citát by sa dal pochopiť aj naopak, nakoľko je to hlavne veľký krok pre našich absolventov. Na záver povzbudil študentov, že aj keď dnešný trh je presýtený študentmi s vysokoškolským vzdelaním, a možno hľadanie práce nebude jednoduché, tak či tak bude na študentov hrdý.

Promócie sú jednou z najvýznamnejších spoločenských udalostí v živote študentov. Študenti na promócie pozývajú svojich rodičov, kamarátov, starých rodičov, a pred ich očami hovoria slávnostný sľub.

Lenka BartošováPridaj komentár