V Univerzitnej knižnici ožili vzácne diela Vincenta Hložníka

V stredu 25. apríla sa v rámci Týždňa kresťanskej kultúry uskutočnilo v obrazárni knižnice Katolíckej univerzity stretnutie s názvom Biblia v obrazoch.

Zamyslenia o textoch Starého a Nového zákona čítal pedagóg na katedre katechetiky a praktickej teológie Branislav Kľuska. „Dnes sa chcem zamyslieť predovšetkým nad Bibliou, ako istým artefaktom kultúry, nie ako nad knihou svätou, ale ako kódexom kultúry,“ objasnil v úvode Kľuska.  Kolorované kresby Vincenta Hložníka, ktoré visia na stenách obrazárne, prepojil s čítaným slovom a s biblickým textom k danému dielu. „Človek žije vždy podľa kultúry, ktorá mu je vlastná a ktorá vytvára vzťahy medzi ľuďmi. Preto aj Bibliu považujeme za súčasť kultúry, ktorá určuje medziľudský a sociálny aspekt,“ doplnil docent Kľuska.

Celkovo bolo prednesených sedem textov, od stvorenia sveta až po posledné apokalyptické evanjelium. „V Univerzitnej knižnici máme krásnu miestnosť s grafikami Hložníka, ktoré sú nesmierne vzácne, a ktoré sú obsiahnuté v ilustrovanej Biblii, teda prišiel nápad prepojiť vnímanie Božieho slova v jeho literárnej podobe, s vnímaním v podobe obrazovej,“ zakončil Kľuska.

„Obrazy Vincenta Hložníka dostala Katolícka univerzita ako dar a po vybudovaní Univerzitnej knižnice ich v roku 2013 vyvesili v obrazárni,“ spomenula vedúca knižnice Katarína Matušková. Zamyslenia mali vcelku dobrý ohlas u poslucháčov a určite sa ešte zopakujú.

 

Juraj BalgaPridaj komentár