Vedenie filozofickej fakulty privítalo prvákov, prichystalo bohatý program

V stredu 10. októbra 2018 sa uskutočnila akcia s názvom „Deň študentov Filozofickej fakulty KU v Ružomberku“ (FFKU).

V poobedňajších hodinách sa stretli pedagógovia a študenti prevažne prvého ročníka bakalárskeho stupňa, ktorých imatrikuláciou privítali na akademickej pôde.

Akcie sa zúčastnilo takmer 70 nových študentov. Zvyšok dotvorili žiaci vyšších ročníkov.

Prváci mali možnosť ukázať svoju šikovnosť, nebojácnosť, pracovitosť či súťaživosť. Vedenie pre študentov pripravilo pestrý program. Mohli si vyskúšať rytierske bojové maniere, argumentačné debaty s vyučujúcimi alebo výslovnosť cudzích viet v cudzom jazyku.

„Veľmi sa mi páčilo, akým spôsobom nás fakulta privítala. Vyšlo nám krásne počasie a najlepšia na tom bola rodinná atmosféra, ktorá, dúfam, potrvá počas celého nášho štúdia,“ uviedla Martina, študentka psychológie.

Prváci neodišli naprázdno. Za svoju usilovnosť si odniesli diplomy a fakultné tričká.

Okrem toho si účastníci mali možnosť kopnúť do svojich pedagógov a naopak, pretože fakulta pripravila futbalové stretnutie  medzi učiteľmi a žiakmi.

Všetci zúčastnení si mohli v rodinnej atmosfére pochutnať na dobrotách, dopriať si pivko a porozprávať. Podujatie malo prehĺbiť vzťahy a nadviazať nové priateľstva.

Autor: Simeon Vass

Foto: ku.sk

cutkovodsc_0302Pridaj komentár