Virtuálna realita na nás vplýva

„Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému v spoločnosti“  bol názov konferencie, ktorá sa konala v stredu 23.októbra v priestoroch KU.

Jednotlivými bodmi konferencie nás sprevádzal riaditeľ Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku Kamil Nemčík. Konferencia pozostávala z jednotlivých prednášok, ktoré sa niesli v téme virtuálneho sveta a jeho vplyvu na hodnotovú orientáciu mladého človeka.

Janka Majherová s katedry Informatiky PF KU, nám v úvode predstavila históriu a začiatky virtuálneho sveta. Spomenula, aké sú jeho východy a nevýhody.Jedným z prednášajúcich bol aj rektor KU Tadeusz Zasepa, ktorý hovoril o cynizme a pravde v komunikácii. „Mladí ľudia by mali hľadať pravdu formou rozvíjania kritického myslenia,“ poznamenal.

O dopade virtuálneho sveta na psychiku mladého človeka hovorila Daniela Kolibová, docentka katedry pedagogiky a psychológie PF KU. „Vo virtuálnej realite sa mladý človek nenaučí riešiť problémy reálneho sveta. Stáva sa potom agresívnym a neschopným riešiť bežné problémy,“ povedala Kolibová a tiež upozornila na skutočnosť, že mladí ľudia trávia veľa času na sociálnych sieťach na úkor osobných stretnutí.

 Ďalšími prednášajúcimi boli Ivan Podmanický, odborový didaktik pre etickú výchovu  Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý hovoril o vzťahoch mladých ľudí vo virtuálnom svete a Ján Dravecký, riaditeľ diecézneho školského úradu v Spišskej Kapitule, s prednáškou: Virtuálny svet žiakov cirkevných škôl v Spišskej diecéze.

 Konferencia sa konala pod záštitou Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku, Biskupstva Spišského Podhradia, Fóra pre verejné otázky a Nadácie Konráda Adenauera.

 

Autor: Alžbeta FilickáPridaj komentár