Víťaz napriek všetkému


Napriek tomu, že je žurnalista Ondrej Rosík zrakovo znevýhodneným  študentom, je živým dôkazom toho, že aj napriek zdravotnému hendikepu dokáže byť človek úspešný.

Ste víťazom súťaže o najrýchlejšie písanie v Brailovom písme. Ako by ste mi vedeli popísať Vaše pocity zo súťaže?

Dostal som sa na prvé miesto. To sa mi podarilo naozaj pri minimálnej snahe a aj sa tomu čudujem. Mal som tam nejakých šesť, sedem chýb, takže mi odrátali za každú chybu  jednu sekundu. Táto súťaž sa konala s tým, že je tam kategória písania a kategória čítania.

Ako to na súťaži vyzerá, ako to prebiehalo?

To je tak, ak človek číta,  najprv dostane text ktorý nepozná, určia mu čas a on ho číta. Potom mu čas zastavia a spočíta sa koľko chýb mal za daný čas, ako to prečítal a potom sa urobí tabuľka.

To by bolo čítanie.  A ako je to teda zo spomínaným písaním?

Písanie funguje rovnako. Do stroja som si teda papier, pustili mi časomieru, pani mi diktovala text a ja som ho písal. Potom, keď som to dopísal, tak mi text zobrali, prekontrolovali ho a zhodnotili vlastne ten čas.

Ako dlho ste sa učil Brailovo  písmo?

Ja som sa Brailovo písmo učil už na základnej škole v prvej triede. Bola to  Základná škola internátna pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Tam sme sa už v prvom ročníku učili čítať a potom aj písať. Takže približne rok.

Pre mnohých ľudí je táto téma dosť neznáma. Mohli by ste súťaž nejakým spôsobom priblížiť?

Je to súťaž, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Koná sa každé dva roky zhruba od deväťdesiatych rokov, keď existoval ešte Slovenský zväz invalidov.

Poznali ste už túto súťaž predtým? A koľký krát ste sa na nej zúčastnil?

Bol som tam už dvakrát. O súťaži som počul na základnej škole ale vtedy som sa k tomu nijako špeciálne nedostal.

Ešte ste študentom. Aké máte možnosti na vzdelávanie v Brailovom písme?

Ja teraz už čítam aj píšem viac v elektronickej podobe, lebo je málo takých dokumentov s ktorými pracujem v Brailovom písme. Takže teraz už naozaj čítam a píšem v brailovom písme málo.
Pridaj komentár