Vladyka Milan Lach: Eucharistia z pohľadu východnej cirkvi

Cirkev žije z Eucharistie. Táto pravda nevyjadruje len každodennú skúsenosť viery,  ale zhŕňa aj jadro tajomstva Cirkvi.

Ružomberok – Utorky s hosťami na Katolíckej univerzite (KU), ktoré sú pravidelnou aktivitou Univerzitného pastoračného centra (UPaC), sa nezaobišli bez návštevy ani tento týždeň. Vladyka  Milan Lach, prešovský pomocný biskup a titulárny biskup ostrazinský prednášal na tému Eucharistia z pohľadu východnej teológie. Prednáška prebiehala vo výstavnej sieni KU.

Eucharistia je kráľovnou medzi sviatosťami, zároveň je zavŕšením všetkých sviatostí. Eucharistia je pre človeka naplnením. Ide o stretnutie so samým pôvodcom všetkých milostí.

Čo je Cirkev?

„Cirkev je eucharistickým spoločenstvom, ktoré drží jednota tvorená z vnútra,“ uviedol Vladyka Milan Lach.

Slávenie Eucharistie vytvára Cirkev. Tam, kde nie je Eucharistia nie je skutočná Cirkev. Eucharistia nám vytvára nebo na zemi.

„Najväčšiu chválu, ktorú môžeme ako katolíci urobiť je prijímať eucharistiu,“ uviedol Vladyka Milan Lach.

Vladyka Milan Lach je člen rehole jezuitov.  Narodil sa v Kežmarku. Za kňaza bol vysvätený 1. júla 2001. Od roku 2004 študoval na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Rímsky pápež František ho 19. apríla vymenoval za pomocného biskupa Prešovskej archieparchie Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku.

Autor: Simeon Vass

 

 Pridaj komentár