Vo funkcii pokračuje dekan Jablonský

RUŽOMBEROK 20. novembra – Na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) sa v utorok konala voľba nového dekana. Volebná komisia zvolila docenta Tomáša Jablonského.

„Opätovné zvolenie je pre mňa veľký záväzok aj pre to, že som bol zvolený jednomyseľne. Veľmi si vašu podporu vážim a budem sa snažiť nesklamať ju,“ vyjadril sa bezprostredne po zvolení docent Jablonský. Staronový dekan nemal protikandidáta a všetci 24 členovia senátu hlasovali za jeho zvolenie. Do funkcie ho následne vymenoval veľký kancelár KU Bernard Bober.

Počas svojho výstupu docent Jablonský predstavil spätnú reflexiu, rovnako ako svoju víziu do budúceho funkčného obdobia. „Chcel by som vyzdvihnúť najmä rast záujmu uchádzačov o štúdium na našej fakulte, uzavretie zmlúv s krajinami ako sú Belgicko, Francúzsko, Španielsko, či Taliansko, ale aj vznik nových študijných programov.“ Po poďakovaní svojim spolupracovníkom pokračoval víziou, v ktorej najdôležitejšiu úlohu zohráva komplexná akreditácia v roku 2014. „Za dôležité pokladám tiež udržanie záujmu uchádzačov o štúdium. Takisto by som bol rád, keby sa nám podarila nadstavba piateho poschodia,“ doplnil.

Dekan Tomáš Jablonský je členom medzinárodnej   Asociácie katolíckych vzdelávacích inštitútov, Ústrednej predmetovej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre predmet etická výchova a Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.Pridaj komentár