Voľby do akademického senátu vyhral kandidát bez volebných letákov

RUŽOMBEROK (25. novembra 2014) – Vo volebnom tíme Matúša Bystrianskeho zavládla eufória a radosť. Prvák na katedre žurnalistiky sa stal víťazom volieb do fakultného akademického senátu a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ).

Akademický senát Filozofickej fakulty KU (AS FF KU) vyhlásil 4. novembra 2014 doplňujúce voľby. Traja kandidáti bojovali o miesto v tomto senáte, dvaja o voľnú pozíciu v ŠRVŠ. Všetci kandidáti si zvolili odlišný spôsob kampane.

Jakub Švec, ktorý kandidoval len do senátu, sa prezentoval ako prvý. Na nástenkách v priestoroch filozofickej fakulty viseli jeho plagáty, okrem nich kolovali medzi študentmi letáky na jeho podporu. Po voľbách netajil sklamanie. „Máme tu neúspech, ktorý veľmi bolí a mrzí,“ vyjadril sa tretiak politológie. Okrem toho však nezabudol poďakovať za podporu svojim voličom.

Samuel Štefan Mahút zvolil podobný spôsob kampane. Namiesto plagátov a letákov si mohli študenti prečítať o jeho plánoch formou vizitiek. Študent slovenského jazyka a filozofie, ktorý kandidoval na pozíciu do akademického senátu aj vlani, však už v samotných vizitkách naznačil, že kandidatúra preňho nie je otázkou života a smrti. „Ak ma nezvolíte, nič sa nedeje. Budem rád, ak vyhrá ten najlepší,“ upokojoval voličov.

Deň pred voľbami sa o slovo prihlásil aj najmladší z kandidátov. Na kampaň, na ktorú nemusel vynaložiť ani cent, mu stačilo natočiť krátke video. Hlavnú úlohu v ňom zohrával bývalý rektor univerzity Tadeusz Zasępa. „Žurnalista sa vie zorientovať v situácii, vie hovoriť a je katedrou vychovávaný v úprimnosti,“ zaznelo z jeho úst. Samotný víťaz už vo videu voličom naznačil svoje plány. „Chcem presadzovať vaše myšlienky a nápady, ktoré môžu zlepšiť chod našej fakulty,“ dodal.

Bystriansky vyhral súboj o miesto v senáte s počtom 68 hlasov, druhý Mahút získal 56 a Švec 37. Mahút bol porazený aj v súboji do ŠRVŠ, keď jeho 64 hlasov nestačilo na Bystrianskeho, ktorý oslovil 85 voličov.

Fakultný akademický senát patrí medzi najvyššie orgány fakulty, ktorý rozhoduje o jej chode, ale môže tiež upravovať kritériá týkajúce sa prijímacieho konania. Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov VŠ na Slovensku, ktorá združuje zástupcov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku.

 

 

 

Igor DopirákPridaj komentár