Výskum priblížil pozadie vzniku Košického graduála

Ružomberok, 23. februára 2012 – Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v oblasti vedy a výskumu rozhodne nezaostáva. Svedčí o tom množstvo projektov, ktoré získali podporu a finančné granty od vedeckej agentúry VEGA. 

Katedra hudby na KU orientovala svoj výskumný záujem na štúdium rukopisov Košického graduála z prelomu 15. a 16. storočia. Liturgická kniha obsahujúca menšie spevy s výnimkou spevov celebranta je vlastníctvom Szechényho knižnice v Budapešti. Riešitelia sa počas prvých dvadsiatich mesiacov ku dvom zväzkom rukopisov nedostali, dokonca ani v digitálnej podobe. Dôvodom boli reštaurátorské práce.

Hlavný riešiteľ, vedúci katedry hudby na KU, docent Rastislav Adamko v záverečnej správe konštatuje, že k nepriaznivým podmienkam výskumu sa pridávali aj obrovské rozmery kódexu. Oba zväzky merajú približne 72×56 cm.

Projekt v spolupráci s Maďarskou vedeckou akadémiou trval od januára 2010 do decembra 2011. Ako hlavnú metódu použili analýzu a komparáciu pisárskych nástrojov, materiálu a techniky. Cieľom bolo určiť čas, miesto a okolnosti vzniku kódexu, aby mohol byť objekt zaradený do historických reálií Európy v 15. a 16. storočí.

Spočiatku výskumy prebiehali iba na základe mikrofilmu, ktorý sa nachádza v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied. Až v novembri 2011 bola riešiteľom poskytnutá digitálna podoba oboch zväzkov. Ako docent Adamko uvádza, vytvoriť faksimile, vernú kópiu textov, sa riešiteľom nepodarilo.

Držiteľ viacerých zahraničných ocenení v oblasti hudby vysvetľuje, že napriek nepriaznivým podmienkam boli stanovené ciele splnené. Riešitelia sa domnievajú, že tvorcom kódexu bol kozmopolitne zameraný pisár s nemeckým, prípadne českým vzdelaním. Vďaka výskumu sa podarilo vytvoriť ucelený obraz o systémoch zápisu nôt používaných počas stredoveku v Košiciach.

Čiastočné výsledky výskumu boli prezentované na viacerých vedeckých konferenciách. V budúcnosti plánujú publikovanú monografiu doplniť o faksimilové vydanie Košického graduála.Pridaj komentár