Výskumníci KU sa snažia zvýšiť motiváciu vo vyučovaní slovenského jazyka

Ružomberok, 29. februára ‒ V minulom roku bol ukončený vzdelávací projekt s názvom Program motivačného pôsobenia vo vyučovaní slovenského jazyka. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity pracovala na výskume výučby slovenského jazyka od roku 2009. Hlavným riešiteľom bol Milan Ligoš, ktorému pomáhali traja spoluriešitelia.

K začatiu projektu viedlo pôsobenie motivácie vo výučbe slovenského jazyka a jej vplyvy na konkrétneho študenta. „Motivácia je stránka, ktorá má svoj psychologicko-pedagogický charakter a preto má svoj význam ju skúmať a zvyšovať, lebo ona je prínosom pre prax,“ tvrdí spoluriešiteľ projektu Tomáš Jablonský. Skúmaná oblasť má napomôcť k zvyšovaniu kvality vzdelávania v základných a stredných školách.  Vzdelávací program má za cieľ prepojiť motiváciu s tvorivosťou so sociálno- komunikačnou či kultúrnou kompetenciou žiaka a to najmä v oblasti pravopisu, zvukovej stránky a pri práci s textom. „Výsledkom projektu je monografia Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny. Na publikáciu boli pozitívne ohlasy od odborníkov, ktorí sa problematike vo výučbe slovenského jazyka priamo venujú,“ dodáva spoluautor Jablonský.

Pre lepšie uplatnenie pre prax prešlo niekoľko vybraných pedagógov školením. Autori projektu taktiež realizovali niekoľko besied v rámci Slovenska, kde diskutovali priamo s učiteľmi a tak konfrontovali prax s teóriou.Pridaj komentár