Výstava odbornej literatúry študentov zaujala

Študenti Katolíckej univerzity mali možnosť navštíviť výstavu zahraničnej odbornej literatúry.

V stredu 28. februára zorganizovala spoločnosť Slovart-G.T.G výstavu zahraničnej odbornej literatúry. Konala sa v priestoroch Univerzitnej knižnice a viedol ju Jozef Gross, ktorý chcel nielen študentom Katolíckej univerzity predstaviť najnovšie tituly spoza hraníc, ktoré by im mohli pomôcť pri písaní záverečných prác.

„Našimi dlhoročnými klientami nie sú len vysokoškolskí študenti, ale aj vedeckí a výskumní pracovníci, vysokoškolskí pedagógovia či vedecké ústavy,“ povedal Gross. „V našom portfóliu ponúkame knihy, ale aj odborné časopisy, ktoré môžu byť užitočnými partnermi pre študentov pri písaných bakalárskych, diplomových alebo aj dizertačných prác.“

Študenti reagovali pozitívne

Výstava sa konala na prízemí hneď pri vstupných dverách do knižnice a preto neušla pozornosti väčšiny študentov. Tí organizovanie podobných akcií vítajú, aj keď viacerí z nich o tomto podujatí vôbec nevedeli. Príčinu vidia v nedostatočnom propagovaní, veď o organizovaní výstavy ich nikto neinformoval. Na celej škole viseli len dva plagáty a nevýrazný oznam na stránkach univerzitnej knižnice.

„Už mám vybranú tému na bakalársku prácu a na výstave som našiel pár kníh, ktoré by som v nej mohol použiť,“ uviedol študent Peter. „Mal som šťastie, že som dnes vkročil do knižnice. Nezvyknem tu tráviť veľa času. Keby som vedel, že sa niečo podobné organizuje, určite by som si to nenechal ujsť. O výstave som ale nevedel.“

„Bol to výborný nápad, pretože nájsť niekde na Slovensku organizáciu, ktorá sa venuje publikovaniu zahraničnej odbornej literatúry je veľmi náročné,“ povedala študentka Mariana. „Som v záverečnom ročníku a už sa veľmi po škole nepohybujem. Takže je to len náhoda, že som sa tu dnes dostala.“

Slovart-G.T.G., s.r.o. je spoločnosť, zaoberajúca sa distribúciou odbornej zahraničnej literatúry. Zároveň pomáhajú širokej verejnosti pri jej zabezpečovaní. Sú členmi celosvetovej organizácie Distripress. Od roku 1999 sú majiteľmi významného ocenenia „Arch of Europe“ – Gold Star for Excellence and Quality, ktoré získali na 25. ročníku B.I.D. v Paríži, za trvalý prínos vo svete obchodu, profesionalizmus a vysokú úroveň kvality poskytovaných služieb zákazníkom.

Juraj JanoťákPridaj komentár