Vzdelávaj sa online

Katedra informatiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku zatiaľ ako jediná ponúka študentom plnohodnotnú možnosť vzdelávať sa aj cez internet.

LMS (Learning Management System), tak sa volá celosvetový program pre vzdelávanie študentov prostredníctvom internetu. Katedra informatiky už viac ako dva roky úspešné využíva poznatky z projektu  zameraného na online výučbu predmetov špecializovaných na informatiku. Projekt s podporou inštitúcie Ministerstva školstva MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca) sa začal v roku 2008 a bol úspešne ukončený po dvoch rokoch.

Profesor Igor Černák, hlavný riešiteľ, objasňuje jednu z výhod projektu:  Prostredníctvom aplikácii moodle sme sprístupnili výučbový portál cez internet pre dištančnú formu štúdia informatiky na našej katedre.“ Moodle je medzinárodný súbor aplikácii určených pre zjednodušenie a sprístupnenie takzvaného E-learningu (štúdia cez internet). Ďalšou veľkou výhodou štúdia informatiky na Katolíckej univerzite je možnosť študovať všetky predmety kombinovane – prezenčne a aj prostredníctvom internetu.

Výsledky projektu však nie sú určené len pre Katedru informatiky. Usporiadali sme niekoľko školení aj pre  pedagógov z iných katedier pedagogickej fakulty, kde sme ich internetové aplikácie naučili využívať pri každodennej výučbe,“ čo sa dnes  prejavuje v každodennej praxi na Pedagogickej fakulte, prezrádza úspechy profesor Igor Černák. Študenti informatiky a príbuzných katedier privítali možnosť štúdia online pozitívne. Pri vývoji projektu katedra spolupracovala aj so spoluriešiteľskou Fakultou pedagogiky a umenia na univerzite Jána Kochanowského v Poľsku.

LMS aplikácie začínajú byť postupne využívané aj na vzdelávanie na základných a stredných školách. „Na základných školách sú takéto systémy málo rozšírené. Vyzerá to tak, že sa mnohí obávajú technickej náročnosti pri používaní takéhoto riešenia. Čoraz častejšie však vidíme e-learningové riešenia na stredných školách, predovšetkým takých, kde majú silnú podporu nových technológií,“ hodnotí situáciu Juraj Grečnár, pôsobiaci na viacerých stredných a základných školách ako správca sieti a odborník na internet. Pre záujemcov o štúdium informatiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku aj prostredníctvom internetu je určená stránka www.moodle.pf.ku.sk .Pridaj komentár