Záhrada súkromnej umeleckej školy ožila umením

Žiaci so svojimi pedagógmi pripravili pre pozvaných hostí, rodičov a priateľov Ružomberského katolíckeho kruhu pestrý kultúrny program. Záhrada areálu školy ožila melódiami, ktoré interpretovali žiaci hudobného odboru na rôznych hudobných nástrojoch.

Podujatie otvorila a moderovala Barbora Janíčková, zástupkyňa riaditeľky a učiteľka literárno-dramatického odboru. V úvode koncertu sa publiku prihovorila aj samotná riaditeľka, Mária Zbaviteľová.

DSCN1933

Sára Kenderová, duet na priečnej flaute, Zdroj: Kenderová, SZUŠ RKK

Hudobný program obohatili svojimi prednesmi a divadelnými miniatúrami žiaci literárno-dramatického odboru. Ako prvá sa predstavila Michaela Zachejová prerozprávaním príbehu Hlava v Tramtárii od Márie Ďuríčkovej, ktorú predniesla aj na medzinárodnej súťaži Prednášam, teda som v Kremnici.

Počas podujatia zazneli skladby od interpretov vážnej hudby ako Ctibora Süssera, Jeana Jacquesa Naudota, Hippolita Hoppa, Napoleona Coste, Rudolfa Grubera, Jána Nepomuka Hummela, Emila Hradeckého, či Scotta Joplina.

DSCN1929

Timko Božek, sólo na gitare, Zdroj: Kenderová, SZUŠ RKK

Zaujímavým spestrením programu bola divadelná miniatúra Dialógu Hermie a Heleny zo Shakespearovej hry Sen noci svätojánskej v preklade od Pavla Országha Hviezdoslava v podaní sestier Kristíny a Alžbety Tholtovej z Komiatnej. „Sen noci svätojánskej prekladali mnohí spisovatelia a sú to veľmi ľubozvučné preklady, no my sme si vybrali Hviezdoslava, pretože je to slovotvorca a znie to krásne. Táto divadelná miniatúra sa hrala aj v Kremnici na medzinárodnej súťaži Prednášam, teda som, ako experiment, kde za ňu získala Alžbeta strieborné pásmo,“ bližšie upresnila Barbora Janíčková.

Niektoré žiačky literárno-dramatického odboru sú aj členkami divadelného súboru Lunetrdlo (pozn.: Ľubčianske netradičné divadlo), ktoré nielen v rámci školy, ale aj mimo nej reprezentujú školu na rôznych festivaloch a prehliadkach po celom Slovensku.

Na škole nechýba ani výtvarný odbor, ktorý navštevujú žiaci 1. a 2. stupňa. Ich práce si mohli účastníci podujatia pozrieť v rámci výstavy výtvarných prác, ktoré dekorovali areál a priestory školy. „Výtvarný odbor navštevujú aj stredoškoláci, ktorí sú žiakmi Školy úžitkového výtvarníctva a u nás sa pripravujú na vysokoškolské štúdium pod vedením akademického maliara Romana Rembouského,“ oboznamuje Janíčková.

DSC_0070

8-členný gitarový súbor, Zdroj: Kenderová, SZUŠ RKK

Záhradný koncert uzavrel 8-členný gitarový súbor pod vedením Kláry Hromádkovej za doprovodu kolegyne Anny Murinovej. V podaní súboru zazneli dve skladby od Ctibora Süssera, Plaza de Toros, v aranžmáne od Moráveka.

V závere podujatia v mene publika poďakoval účinkujúcim aj pedagógom za príjemné popoludnie a celoročnú prácu predseda výboru Ružomberského katolíckeho kruhu a zriaďovateľ školy, Milan Paučula, so slovami:“Som presvedčený, že na podobných podujatiach v areáli školskej záhrady sa budeme stretávať aj naďalej.“Pridaj komentár