Zahraniční výskumníci hovorili o vesmíre

Pracovníci Inštitútu Nukleárnej Fyziky Poľskej Akadémie Vied v Krakove poukázali
na najnovšie objavy z oblasti fyziky a astrofyziky v rámci podujatia Spoznaj vesmír.
Jeho súčasťou bolo aj priblíženie celosvetového projektu zameraného na vedeckú
spoluprácu s verejnosťou.

Katolícka univerzita v Ružomberku privítala 20. marca odborníkov na astrofyziku Piotra
Homolu a Roberta Kamińského pri príležitosti prezentácie aktuálnych tém o vesmíre.
Výskumníci taktiež predstavili medzinárodný projekt pod názvom CREDO. Podľa
organizátorky podujatia profesorky Márie Kozovej sú podobné stretnutia s odborníkmi
veľkým prínosom nielen pre fanúšikov vedy. ,,Jadrom výkladu bolo tvorivé zapájanie sa do
deja ako napríklad hádzanie lopty zastupujúcej Zem. Účastníci prednášky mali príležitosť
získať kľúčové informácie o kozme prostredníctvom interaktívneho učenia. Neobvyklý
spôsob výučby zaujal aj laikov,” uviedla Kozová.

Vedúci Oddelenia pre teóriu štruktúry a hmoty IFJ PAN Robert Kamiński upozornil na
výhody aktívnej spolupráce divákov pri vysvetľovaní základných poznatkov o univerze:
,,Väčšinu procesov vesmírnych telies dokážeme zrekonštruovať pomocou bežných
predmetov. To, čo máme v rukách, pochopíme lepšie než niečo vzdialené a neznáme.”
Kamiński ozrejmil problematiku čiernych dier, neutrónových hviezd či kozmických žiarení
na priestorových ukážkach. ,,Javy ako fenomén čiernych dier dokážeme najlepšie vyjadriť
práve príkladmi z našich životov,” doplnil.

Východiskom prezentácie o kozme bolo objasnenie celosvetového projektu CREDO.
,,Program Extrémne distribuovaného observatória kozmického žiarenia bol vytvorený pod
vplyvom myšlienky občianskej vedy. Dobrovoľníci zo širokej verejnosti majú možnosť
zúčastniť sa na výskume vesmírnych žiarení dopadajúcich na našu planétu,” povedal autor
programu profesor Piotr Homola. ,,Postup pri pomáhaní odhaľovania kozmických žiarení je
jednoduchý. Na ich zachytávanie postačí bežný smartphone,” dodala Mária Kozová.

Účastníci podujatia Spoznaj vesmír boli s návštevou vedcov spokojní. Svoje nadšenie
pripísali najmä zábavnej forme prednášania a možnosti spolupráce s výskumníkmi. ,,Veľmi
sa mi páčil spôsob, akým poľskí hostia vysvetlili vesmírne deje. Taktiež som rada, že môžem
prispieť k vedeckej činnosti len obyčajným zapnutím mobilu,” vyjadrila sa študentka
žurnalistiky Henrieta Gaššová. Profesorka Mária Kozová napriek atraktívnosti podujatia
prezradila svoje sklamanie: ,,Verila som, že účasť zo strany študentov bude vyššia. Je mi
ľúto, že práve vysokoškoláci nevyužívajú svoje možnosti rozšíriť si obzor naplno.”Pridaj komentár