Zástrčky na FF zostanú aj naďalej zalepené

Pripojenia do elektrickej siete na prízemí Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sú prelepené páskou z bezpečnostných dôvodov.

„Viackrát v čase, keď elektrické zásuvky neboli blokované, došlo v tomto priestore k elektrickým skratom,“ objasňuje prodekan pre financie a rozvoj Ján Hrkút. Väčšina blokovaných zásuviek sa nachádza v priestoroch univerzitnej kaviarne. Je to verejný priestor, ktorý nenavštevujú len naši študenti, ale aj hostia a ľudia, ktorí nie sú študentmi univerzity. „V záujme bezpečnosti nemôžeme dovoliť, aby sa návštevníci kaviarne pripájali s neznámymi zariadeniami do našej elektrickej siete,“ vysvetľuje  prodekan Hrkút.

Podľa prodekana majú študenti na pripojenie dostatok miesta v učebniach fakulty, v knižnici a študovniach. Týmto problémom sa zatiaľ vedenie fakulty nezaoberá. „Ak budú požiadavky o ďalšie pripojenia od študentov relevantné bude sa tým vedenie fakulty aj so zástupcami študentov zaoberať,“ objasnil Hrkút.

 Pridaj komentár