Zástrčky sú zalepené kvôli bezpečnosti

Študentom Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) vadí zneprístupnená elektrická sieť v priestoroch kaviarne FF. Vec sa bude riešiť ak študenti ponúknu relevantné dôvody.

Na prízemí FF KU sú elektrické zástrčky zaistené a zalepené lepiacou páskou. Tento fakt znepokojuje viacerých študentov: „Väčšinou mám trochu času pred prednáškami a chcela by som si nabiť notebook, no nemám kde. Načo tam vôbec sú tie zástrčky keď z nich nič nemáme?“ povedala študentka histórie Dominika. Dôvodom zabránenia prístupu k zástrčkám je podľa slov prodekana FF KU Jána Hrkúta bezpečnosť návštevníkov fakulty: „V tomto priestore došlo viackrát k elektrickým skratom v časoch, kedy ešte neboli zablokované. Našťastie sa nevyskytol žiaden úraz.“ Riešenie vidí v prístupnej elektrickej sieti v učebniach, knižnici a všetkých priestoroch vyhradených na štúdium. Nevylučuje sa, že problém sa bude v budúcnosti riešiť: „Ak sa vyskytnú relevantné požiadavky študentov o ďalšie pripojenia k sieti, bude sa tým vedenie fakulty spolu so zvolenými zástupcami AS FF KU zaoberať.“ povedal prodekan Hrkút.

 

autor: Matej Gajdošík
foto: Matej Gajdošík

 

 Pridaj komentár