Zásuvky v Unicafe sú zalepené z bezpečnostných dôvodov

 

Zalepené elektrické zásuvky v Unicafe v priestoroch Filozofickej fakulty (FF) vyvolávajú u študentov čoraz viac otázok. Zalepené sú z bezpečnostných dôvodov.

Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity (FF KU) v Unicafe sú zalepené zásuvky už dlhšiu dobu. „Kaviareň na prízemí FF je v princípe verejný priestor, do ktorého prichádzajú nielen naši študenti, ale aj hostia. V čase, keď ešte elektrické zásuvky neboli blokované došlo v tomto priestore viackrát k elektrickým skratom. Našťastie sa nevyskytol žiaden úraz,“ tvrdí prodekan pre financie a rozvoj Ján Hrkút. Hostia, či noví študenti, ktorí nemôžu využívať zásuvky, žiadajú vysvetlenie od starších študentov a od pracovníčok v Unicafe. „Mne to nevyhovuje, že sú zásuvky zalepené. Keď si chcem dať medzi prednáškami kávu a nabiť notebook, musím ísť buď na Pedagogickú fakultu (PF) alebo do Univerzitnej knižnice. Myslím si, že tento problém uberá Unicafe zákazníkov. Aj prváci sa ma pýtali, prečo sú zásuvky zalepené, no neviem im dať odpoveď,“ povedala Mária, študentka FF.  Pripojenia do elektrickej siete sú však blokované z bezpečnostných dôvodov. Študenti majú k dispozícii pripojenia do elektrickej siete v učebniach fakulty, v kaviarni na PF a v Univerzitnej knižnici. „Ak budeme vidieť a budú relevantné požiadavky študentov o ďalšie pripojenie, bude sa tým zaoberať vedenie FF aj so zástupcami študentov zvolenými do akademického senátu FF KU,“ dodal prodekan Hrkút.

Veronika GrečnárováPridaj komentár