Záverečným hosťom besied Kolégia KU v zimnom semestri bol Pavol Gábor SJ

V novej budove univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku ukončil cyklus prednášok kolégia astrofyzik Pavol Gábor SJ z Vatikánskeho observatória.

Vo veľkej prednáškovej sále sa odborník na astrofyziku v utorok 17. decembra zameriaval na otázky a odpovede na tému – Sme vo vesmíre sami? Prítomných predovšetkým zaujímalo, či ľudstvo bude vôbec niekedy schopné zistiť, či prebieha podobný život tomu pozemskému na nejakej exoplanéte.

Gábor sa podieľa na projekte zisťovania možného života na exoplanétach. ,,Výskum je náročný, pretože sa skúmajú planéty v okolí hviezd. Práve vďaka hviezdam, sú podmienky pre sledovanie sťažené a astronóm musí odtieniť hviezdy pomocou rotujúceho indikátorového filtra. Ten prepúšťa svetlo do teleskopu. V konečnom dôsledku táto práca je o presnosti, keďže musím nastaviť zrkadlá tak, aby odrážali prijímané svetlo z vesmíru na spracovanie.“

Poslucháči mali možnosť o pracovníkovi observatória v Arizone, nadobudnúť nové vedomosti a poznatky, pretože prezradil, že sa zaoberá vývojom astronomických prístrojov na spektroskopiu exoplanét.

,,Počas zimného semestra som navštívila takmer všetky besedy zorganizované Kolégiom Katolíckej univerzity v Ružomberku a myslím si, že lepšiu bodku som si nemohla ani priať. Na záver to bolo príjemné spestrenie  a zaujímavé počúvanie pred tým menej atraktívnejším, nadchádzajúcim skúškovým obdobím plným stresov,“ poznamenala študentka Katka.

Program obohatila skladbami v hudobnom vystúpení Anaida Novikas

Pavol Gábor SJ vyštudoval na matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe fyziku elementárnych častíc. Taktiež študoval aj filozofiu v poľskom meste Krakov. V roku 1995 vstúpil do rehole jezuitov. V Paríži absolvoval základné štúdium teológie. V hlavnom meste Francúzska získal doktorát z astrofyziky. V súčasnosti pracuje v jednej z najstarších astronomických inštitúcií – vo Vatikánskom observatóriu, ktoré má sídlo v Castel Gandolfo. Práca zahŕňa okrem vedecko-výskumnej činnosti i pôsobenie v oblasti dialogu viery a prírodných vied.

Text: Tomáš Kotlárik

Foto: astro.czPridaj komentár