Žilineková: Reč je nositeľkou Božieho posolstva

Ružomberok, 12. marca – V Sieni rektorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) sa v popoludňajších hodinách uskutočnila beseda na tému Kultúra, kultúrnosť a kultivovanosť, komunikácia verbálnym a neverbálnym prejavom. Hosťom debaty, ktorá bola zameraná predovšetkým na spomínané aspekty v interpersonálnej komunikácii, bola predagogička Eva Žilineková.

Umelkyňa reči a slova prítomným v úvode zacitovala úsmevnú ukážku textu od Júliusa Satinského, na ktorého postrehy, týkajúce sa nedostatkov v hovorovej a spisovnej slovenčine následne nadviazala. „Ctím si všetky jazyky, ktorými sa človek dorozumieva a zarmucuje ma, keď sa slovenská reč devalvuje,“ vyjadrila svoj nesúhlas s aktuálnou situáciou. Mrzí ju, že ľudia spisovnú materinskú reč odsúvajú na druhú koľaj a jej ovládanie považujú veľakrát za zbytočné.

Pochvalne ohodnotila množstvo kvalitných predmetov na univerzite, ktoré by mali žurnalistom poskytnúť teoretické vedomosti. „Zarazil ma nepostačujúci počet praktických hodín,“ skonštatovala aj isté, no nie nenapraviteľné nedostatky Žilineková. Aj z tohto dôvodu študentov nabádala k túžbe po sebazdokonaľovaní sa. Podnietila ich k určeniu si vyšších cieľov, napriek tomu, že cesta k nim zrejme nebude jednoduchá. „Kde je vôľa, tam je cesta,“ priblížila svoje myšlienky pomocou Churchillovho citátu. Apelovala na budúcich novinárov, aby dôsledne zvažovali výber slov, a tak čo najviac vylúčili riziko dezinterpretácie textu zo strany recipienta. „Dôležité je vyjadrovať sa jasne, aby to prijímateľ pochopil,“ zdôraznila Žilineková. V neposlednom rade ich inšpirovala k tomu, aby sa vyvarovali pocitu exkluzivity, ktorý by mohol spôsobiť koniec procesu ich profesionálneho rastu.

Prítomným porozprávala tiež o problémoch, ktoré okúsila, keď mala ambíciu presadiť do médií nejaké kresťanské prvky. „Prinášať vieru do Fun rádia bolo neuveriteľne ťažké,“ s humorom, ktorý ostatne sprevádzal celú prednášku, zhodnotila svoje skúsenosti hostka. Napriek možným ťažkostiam potenciálnych žurnalistov vyzvala, aby pri svojej budúcej profesii nezabúdali na duchovné hodnoty, ktoré vo svete zohrávajú podstatnú úlohu.

Docentka Eva Žilineková je pedagogičkou verbálnej a neverbálnej komunikácie a držiteľkou viacerých významných ocenení. Patria jej dve ceny Litfondu z rokov 1988 a 1996, v roku 2004 získala ocenenie Fra Angelica a v roku 2007 prijala doposiaľ najvzácnejšie ocenenie jej umeleckej práce Krištáľová ruža. V súčasnosti pôsobí tiež ako lektorka v mnohých slovenských médiách.

 

Foto: autorPridaj komentár