Žurnalisti navštívili TV Noe

Odhaliť zákulisie TV Noe prišlo do Ostravy 13 študentov žurnalistiky. Počas dvoch dní zažili živé vysielanie, ale aj prednášku so skúseným osvetľovačom.

Žurnalisti prvého ročníka, ktorí navštevujú predmet Základy televíznej tvorby, prišli do Ostravy 10. – 11. apríla nahliadnuť bližšie do zákutí televízie Noe. Sprevádzali ich vyučujúci predmetu Pavol Dzivý, SDB a Marián Mecháček.

„Sám som bol na stáži v televízii Noe. Poznal som tých ľudí a vedel som, čo môžem asi očakávať. Zámer tohto výletu spojeného s exkurziou bol dať študentom zážitok, ale aj skúsenosť a otvoriť im tak trošku dvierka do televíznej tvorby, “ vyjadril Dzivý.

Na študentov vo štvrtok po príchode čakala prednáška s dlhoročným osvetľovačom Lumírom Maděrom, ktorý nasvetľoval aj známe české seriály a rozprávky ako sú napríklad Strážce duší, Tři srdce alebo O ztracené lásce.

„Tridsať rokov som pracoval v Ostravskej televízii, nejakú dobu v regionálnej televízii, spolupracoval som s rôznymi štábmi ako BBC, MBC a pod. Síce práca osvetľovača znie jednoducho, ale z 90% je to naozaj ťažká fyzická práca,“ prezradil Maděra a pokračoval: „Na svojej práci mám najradšej publicistiku a dokumenty. Pri nich sa totiž dostávate so štábom na miesta, kde by sa človek za normálnych okolností nedostal.“

Po prednáške na vysokoškolákov čakalo ešte večerné živé vysielanie relácie TV Noe. Mali tak možnosť sledovať jeho priebeh zo zákulisia, alebo z prenosového vozu.

„S výletom som veľmi spokojná. Zaujala ma prezentácia pána Lumíra, takisto sa mi veľmi páčila ochota celej TV Noe. Odnášam si odtiaľto pekné zážitky so spolužiakmi, nové skúsenosti a vedomosti,“ zhodnotila akciu študentka Mária.

 

Televízia Noe (Televízia dobrých správ) je česká nezisková televízia, ktorá bola založená v roku 2006. Jej program ponúka obmedzené zobrazovanie násilia a nemravností. Napomáha k tomu aj jej nekomerčnosť. Program oslovuje široké spektrum divákov bez ohľadu na vzdelanie a je určený pre celú rodinu. Televízia vysiela len vďaka podpore darcov a divákov.

 Pridaj komentár