Boh každého z nás plánoval, nikto nie je náhoda

V rámci cyklu seminárov ,,Škola rodiny“ prišli 9. apríla manželia Naďovci na školský internát Ruža podeliť sa o svoje rodinné skúsenosti.

Väčšina zranení vzniká v rodine, lebo rodičia nevedia presne, čo deti potrebujú. O zraneniach v rodine bola prednáška spojená s diskusiou, v ktorej manželia Naďovci pripomenuli, že od okamihu počatia vznikajú zranenia. Reakcia rodičov, keď zistia, že čakajú dieťa je rozhodujúcim momentom ,,Odmietnutie zo strany rodičov môže mať následky. Dieťa sa narodí so strachom, že nemalo byť počaté,“ priblížila Naďová.

Orientácia na výkon vzniká už v detstve.  Rodičia kladenú veľmi vysoké nároky na deti, aby ich ratolesť bola tá najúžasnejšia. ,,V každom zranení hľadáme chybu,“ priblížili Naďovci.

,,Vždy ma povzbudí, keď vidím manželov, ktorí sú šťastní v manželskom zväzku a zároveň vo zväzku s Bohom,“ povedala účastníčka Nikola.

V rodine sú veľmi blízke vzťahy a ak sa stane manželke alebo deťom niečo zlé, nejaké zranenie, tak to zo psychického hľadiska vnímame ťažšie ako pri vzdialenejšom človeku. Komunikácia a riešenie konfliktov je prínosom predchádzaniu zranení.

Andrea BašistováPridaj komentár