Médiá sú primárnym zdrojom informácií o svete viery, tvrdí moskovský profesor

Victor Khroul z Lomonosovej univerzity je v letnom semestri hosťom na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Po prednáške o analýze internetových diskusií pokračoval vo štvrtok 5. mája výkladom na tému Media and Religion. Vzťah médií a náboženstva je podľa neho na Slovensku lepší než v Rusku.

Ústavy oboch krajín garantujú slobodu náboženstva, počas Sovietského zväzu však došlo k značnému posilneniu ateizmu, ktorý v Rusku pretrváva. Najväčšiu skupinu veriacich za Petrohradom predstavujú ortodoxní kresťania (100 mil) a moslimovia (23 mil). Rôznorodosť náboženstiev a etnicity spôsobuje, že v spoločnosti sa nevytvoril konsenzus hodnôt, to komplikuje prácu aj médiám. Novinári musia dbať na voľbu vhodného jazyka, ktorým odkomunikujú náboženské témy aj menej zaujatému publiku. ,,Na Slovensku je situácia lepšia, pretože ste vždy mali silné korene v praktizovaní kresťanskej viery,“ vysvetlil Khroul.

DSC_0018

Podľa profesora moskovskej univerzity sú médiá a náboženstvo vo vzťahu súperov: ,,Obe sociálne inštitúcie prinášajú hodnoty, spoločenské normy a poukazujú na to, čo je dobré a čo nie.“ Pápež Benedikt však naliehal, že nie všetko, čo je technicky možné, je tiež eticky prípustné. ,,Súčasné médiá majú tendenciu podrobiť sa ideológii, propagujú skreslené postoje sociálneho života, ktoré sú pre rozličné viery neakceptovateľné. Náboženské inštitúcie by zasa mali byť viac prístupné,“ dodal Khroul. Súčasne však objasnil, že náboženstvo nemôžme od sveta médií oddeliť, pretože práve médiá sú primárnym zdrojom informovanosti o svete viery.

Khroulove slová potvrdili teóriu Imricha Gazdu, pedagóga KU, ktorý sa aktívne zaoberá analýzou náboženských tém v mediálnom priestore. ,,Dnes ľudia nezískavajú informácie od rodičov a kňazov, náboženské postoje formujú predovšetkým sekulárne médiá. Preto je dôležité, aby aj Cirkev formovala mediálne prostredie,“ komentoval Gazda diskusiu.

Magdaléna Paluchová

Foto: autorPridaj komentár