Na Katolíckej univerzite prednášal Ján Mitáč o Viedenskej arbitráži

Ružomberok, 20. novembra – V priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity sa uskutočnila prednáška Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži, ktorú organizačne zastrešovala Katedra histórie Katolíckej univerzity.  Prednášku viedol Ján Mitáč, historik z Ústavu pamäti národa.

Snahou Ústavu pamäti národa je umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti. Cieľom prednášky bolo priblížiť obdobie okupácie, ktorá zásadným spôsobom zasiahla do života všetkých vrstiev obyvateľstva južného Slovenska bez ohľadu na národnostnú, sociálnu, náboženskú, či rasovú príslušnosť.

,,Študentom sme chceli dať možnosť sa oboznámiť s historickými prameňmi a literatúrou od pracovníkov z Ústavu pamäti národa,“ uviedol pedagogický pracovník z katedry histórie Peter Zmátlo. Prednáška bola určitým doplnkom popri učive, ktoré preberajú študenti na vyučovacích hodinách.

,,Práve si pripomíname významný medzník v slovenských dejinách a to polo okrúhle výročie od Viedenskej arbitráže,“ pripomenul Mitáč.

Prvá Viedenská arbitráž bola medzinárodná arbitráž, (2. novembra 1938) ktorou Nemecko a Taliansko donútili Česko-Slovensko vzdať sa územia na juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Pri druhej Viedenskej arbitráži (30. augusta 1940) Nemecko a Taliansko donútili Rumunsko vydať Maďarsku polovicu Transylvánie.

Andrea BašistováPridaj komentár