Nájsť riešenie konfliktu vo vzťahu nie je jednoduché

V Poradenskom centre na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa 4. decembra snažili psychológovia priblížiť študentom konflikty a problémy vo vzťahoch.

Cieľom seminára bolo pomôcť v manželskej kríze i v manželských problémoch jednej partnerskej dvojici so synom. Ich problém sa odvíjal od pracovných povinností, ktoré mali. Obidvaja pracovali. No žena bývala v práci dlho do noci a tým pádom muž musel robiť všetko v domácnosti sám.

Študenti, ktorí sa na seminári, zúčastnili mali možnosť sa obohatiť o množstvo poznatkov pri konfliktoch s partnermi. ,,Obohatilo ma to v tom, že budem v budúcnosti v manželstve tolerantný a vyberiem si partnerku dosť starostlivo,“ zhodnotil študent Juraj.

Zúčastnení navrhovali spôsoby riešenia konfliktov v partnerskom vzťahu. Študentom sa prednáška páčila ako, sa vyjadril aj účastník Peter: ,,Pokúšali sme sa nájsť nejaký spôsob, ako ich predložený konflikt zlepšiť.“

Poradenské centrum Katolíckej univerzity ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo. Zároveň je podporným pracoviskom pre študentov so špecifickými potrebami a pre rodičov s deťmi.

Andrea Bašistová 

foto: autorPridaj komentár