Tajomstvo exorcizmu

Exorcizmus vzbudzuje veľký záujem ľudí, rovnako ako aj fenomén okultizmu. O tom, aký je exorcista človek v skutočnosti, sa mali možnosť presvedčiť študenti aj široká verejnosť prostredníctvom prednášky s exorcistom Jozefom Marettom na pôde Katolíckej univerzity.

Veľa ľudí si pod pojmom exorcista predstaví zábery z filmu Vyháňač diabla: kňaza v sutane, vreskot, lomoz, fyzické útoky posadnutého, biely dym či paru. Ďalší si predstavia fanatického kňaza ubližujúceho nevinnej obeti, ktorá pravdepodobne trpí nejakou chorobou, a preto sa správa ako posadnutý človek.

Vyobrazenia diabla ako rohatej príšery sú chybné

Predstavy a vyobrazenia diabla ako rohatej, chlpatej príšery, ktorá má kopyto a zapácha sírou či dymom, sú zrejme mylné. Podľa katechizmu katolíckej cirkvi je diabol nehmotnej podstaty. Je to duch, ktorého nemožno priamo vidieť. Nemá fyzické telo. Môže na seba však brať rôzne podobizne. Jeho najhoršou a najzákernejšou podobou je posadnutosť. A práve tu na scénu nastupuje exorcista. Poverenie na vykonávanie exorcizmu udeľuje kňazom kompetentný biskup. Exorcista dostáva stovky žiadostí o vykonanie exorcizmu. Vo väčšine prípadov ide o psychicky alebo fyzicky chorých ľudí, preto sa odporúča, aby kňaz spolupracoval s lekárom a psychiatrom. Až keď obaja odborníci vylúčia ochorenie a je naozaj preukázané, že ide o skutočné posadnutie, môže sa pristúpiť k vyháňaniu diabla z tela postihnutého.

Častejšie sú napadnuté ženy

Jeden z najznámejších exorcistov, Gabriele Amorth, v dokumentárnom filme uviedol, že v 90 prípadoch zo 100 sú posadnuté ženy. Prečo je to tak, nevie s istotou povedať. Domnieva sa, že rolu pritom zohráva aj fakt, že ženy sú zvedavejšie ako muži. Častejšie vyhľadávajú služby veštíc, ľudových liečiteľov alebo sa zúčastňujú špiritizmu. Podľa neho to môže byť aj tým, že ženy sa nehanbia vyhľadať odbornú pomoc, na rozdiel od mužov.

Exorcizmus je modlitba

Úspešnosť vyháňania závisí z veľkej časti od toho, či postihnutá osoba plne spolupracuje s kňazom. Je to dlhý proces. Niekedy môže trvať i mesiace. Exorcizmus je modlitba, prosba Boha o zbavenie vplyvu zlého ducha nad posadnutým človekom. Dôležitý je rázny príkaz v mene Ježiša Krista, aby Satan odišiel. Využíva sa pri tom kríž, posvätný olej, svätená voda, sväté prijímanie a vyobrazenie svätých. Kňaz by nikdy nemal vykonávať exorcizmus sám. Prítomný by mal byť niekto z príbuzných alebo lekár. Fyzické útoky zo strany posadnutého, ktoré sú zobrazované vo filmoch, sa v skutočnosti neobjavujú často. Vulgarizmy a urážky ale nebývajú výnimkou. Postihnutý dokonca dokáže hovoriť cudzími jazykmi, ktoré inak neovláda.

Diabol dokáže pôsobiť aj na zvieratá alebo veci. V takom prípade ide o tzv. zamorenie. Zlý duch napríklad pohybuje vecami alebo otvára dvere. Zamorenie sa vyskytuje oveľa častejšie ako posadnutie.

Ochranu pred pôsobením takéhoto zla môže nájsť každý veriaci, podľa katolíckej cirkvi, v prijímaní sviatostí a v modlitbách. Najčastejší spôsob ako pootvoriť dvere pôsobeniu zlých síl je vyhľadávanie veštíc, ľudových liečiteľov či špiritistov. Tejto téme sa bližšie venoval Jozef Maretta vo svojej prednáške Fenomén okultizmu a jeho prejavy na Slovensku.

Démon nám závidí

Gréckokatolícky kňaz Maretta pôsobí ako exorcista Prešovskej archieparchie od roku 2004. Okrem toho aj prednáša v mnohých slovenských mestách a je autorom kníh s náboženskou tematikou. Ako jednu z príčin motivácie diabla uviedol: „Boh má záujem o nás vo svojej dobrote. Démon nám závidí, lebo sme v pozícii, ktorú on pozná. Pozná, aké je to byť v Božej prítomnosti, v nebeskom úžase. On svojím konaním, svojou transakciou stratil výsadu byť v blízkosti Boha a my ju máme.“ Svoju náruč diablovi otvárame každým hriechom. „Za každý môj dobrovoľný hriech sa ponúkam do vplyvu Zlého. A ten Zlý, má také polo lži viaceré. Ten, ktorý prehráva, ale pozná nás, vníma nás. A na základe toho, že nás vníma a pozná, tak nám robí ponuky – pasce.“ Maretta rozdelil tieto pasce do troch skupín.

Túžba poznať budúcnosť

Prvá skupina pascí tvorí želanie poznania budúcnosti a s tým spojené vyhľadanie veštíc, bosoriek i astrológov. Obzvlášť nebezpečná je on-line dostupnosť týchto služieb prostredníctvom televíznych programov a televízie TV8, ktorá je zameraná len na takýto sortiment. „Démon cez takýchto služobníkov, ti chce akoby pomôcť a zároveň spútať tvoje vnútro. Spúta, obsadí alebo ťa čo najviac ťahá z víťazného tímu.“  dodal Maretta. Nebezpečné je podľa neho aj prikladanie väčšieho významu horoskopom a astrologickým znameniam, pretože všetci pokrstení kresťania sú „božieho znamenia, pod znamením kríža Ježiša Krista, pod znamením božej lásky.“ Ďalšou nástrahou je takzvaný chaneling – kanálovanie. Prešovský exorcista povedal: „Ja sa cez kanál vraj môžem spojiť so svojím anjelom. Viete, anjeli majú v poslednej dobe veľkú zelenú na Slovensku. Staň sa anjelom, dobrý anjel, anjelské kurzy, anjelské karty, anjelské písanie. Bohužiaľ, veľká časť týchto anjelov sú padlí anjeli.“

Zdravie nadovšetko

Druhú skupinu tvoria pasce v oblasti zdravia. Je prirodzené, že ľudia chcú byť zdraví, a tak sa vo svojej túžbe za zdravým často obracajú na pochybných ľudí. Napríklad na rôznych šarlatánov, ľudových liečiteľov alebo alternatívnych liečiteľov, ktorí sú v spojení zo zlými silami. Dôvod tohto konania Maretta odôvodňuje takto: „Lebo nedôverujeme, že Boh sa o nás postará. A preto ľudia chodia za liečiteľmi i za psychotronikmi. Chodia na miesta, kde im má byť poskytnutá pomoc. Mnohí si robia sami nejaké veci, napríklad na Slovensku sa často v rámci bielej mágie robí uhlíková voda.“

Falošná radosť a pokoj

Tretiu skupinu predstavujú veci pôsobiace falošnú radosť a pokoj. Sú to drogy, alkohol i automaty. „Čo je za takouto radosťou a za takýmto pokojom? Otroctvo. (…). Ak ste zažili toto vo svojom okolí. Ak máte ocka, božechráň, mamku, alebo nejakého iného blízkeho, ktorému  vládne niečo podobné, je tam radosť a pokoj v takej rodine? Nie, len ten jedinec, niekedy sa mi zdá, že zažíva radosť a pokoj.“

Exorcizmus zastrašovanie či fakt?

 Svoj názor na túto prednášku aj na exorcizmus si mohol urobiť každý účastník sám. V preplnenej sále v budove rektorátu zožal exorcista Jozef Maretta úspech. Faktom zostáva, že na exorcizmus a veci okolo neho existujú protichodné názory. Nevykonáva ho väčšina protestantských cirkví, niektoré ho dokonca považujú za nezmysel vymyslený Katolíckou cirkvou na zastrašovanie ľudí podobne ako očistec. V krajinách s protestantskou tradíciou sa prípady exorcizmu vyskytujú menej často ako v tradične katolíckych krajinách. V Nemecku je známy prípad Anneliese Michelovej, ktorá zomrela na podvýživu a dehydratáciu pri vykonávaní exorcizmu. Od jej smrti v roku 1976, dvadsať rokov nemeckí biskupi nepovolili exorcizmus. Dodnes veľká časť nemeckej spoločnosti hľadí na exorcizmus s nedôverou.

DSC_0058

DSC_0072

DSC_0083

DSC_0061

DSC_00533

DSC_00800

Autorka: Eva Niňajová

Foto: autorkaPridaj komentár