Terézia Rončáková

Doc. Terézia Rončáková, PhD. (Žilina 1980) vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1998 – 2002). Počas štúdia sa novinársky angažovala napr. ako externá redaktorka pre náboženskú problematiku v agentúre SITA, ako redaktorka mládežníckeho časopisu Svetlo, ako prispievateľka týždenníkov Zrno, Mosty a Žilinský večerník. Neskôr sa stala redaktorkou Katolíckych novín (2002 – 2006) a Vatikánskeho rozhlasu v Ríme (2006 – 2007). V oboch médiách so striedavým úspechom testovala používanie klasických nástrojov žurnalistického remesla v cirkevnej komunikácii. Osobitne sa vždy zaujímala o prienik náboženského a spoločenského diania. V tejto pozícii ju pozvali zakladatelia katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku do svojho tímu a od roku 2004 (naplno od roku 2007) sa podieľa na uskutočňovaní ich vízie pri formovaní mysle i srdca študentov žurnalistiky na Katolíckej univerzite. Špecializuje sa na oblasť novinárskych žánrov, štylistiky, prieniku náboženskej a žurnalistickej komunikácie, novinárskej metodológie a pod. Sporadicky spolupracuje s Rádiom Lumen a internetovým časopisom Postoy.sk. Akademicky a občiansky sa angažuje vo Fóre pre verejné otázky, v združení katolíckych novinárov Network Slovakia, v spoločenstve Ladislava Hanusa a v Klube Tomáša Munka. Býva v Černovej, je vydatá a má dve deti.