Vzdelávaj sa online

Katedra informatiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku zatiaľ ako jediná ponúka študentom plnohodnotnú možnosť vzdelávať sa aj cez internet. LMS... View Article

1-03-2012 10:01 |