Peter Mútňan

Šport, to je moje. Som veľký športový fanúšik a sám "veľký" športovec. Preto chcem v budúcnosti pracovať v športových médiách.